Współczesne poglądy w ortopedii, traumatologii narządu ruchu i rehabilitacji
– co rezydent i specjalista wiedzieć powinni

24 listopada 2017 roku, Poznań

Rejestracja


24 listopada
2017 roku Zarejestruj się

kontakt


502 646 723


biuro@medisfera.pl

07:45-08:30

Rejestracja uczestników

08:30-08:50

Wykład inauguracyjny

08:50-10:45

Sesja I – Kręgosłup

08:50-09:10

Strategia w leczeniu skoliozy

Jacek Kaczmarczyk

09:10-09:30

Skolioza neurogenna – kiedy, co, jak

Jacek Kaczmarczyk

09:30-09:50

Małoinwazyjne metody leczenia „choroby dyskowej” z zastosowaniem nukleoplastyki

Łukasz Kubaszewski

09:50-10:10

Endoprotezoplastyka krążka międzykręgowego

Franciszek Tobjasz

10:10-10:30

Balans strzałkowy kręgosłupa

Wojciech Jurasz

10:30-10:45

Dyskusja 

10:45-11:15

Przerwa na kawę

11:15-11:30

Infekcja po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Jak postępować? 

Jacek Kruczyński

11:30-13:00

Sesja II – Sesja partnerska z Polską Grupą AOTrauma

11:30-11:50

Ewolucja filozofii płyt blokowanych

Jarosław Brudnicki

11:50-12:10

Ewolucja filozofii gwoździ śródszpikowych

Paweł Ślęczka

12:10-12:30

Politrauma – zasady postępowania z pacjentem, strategia leczenia

Dariusz Larysz

12:30-13:00

Powikłania leczenia złamań – analiza przyczyn (z uwzględnieniem zasad AO) na podstawie przypadków

Jarosław Brudnicki, Dariusz Larysz, Paweł Ślęczka, Jacek Markuszewski

13:00-14:20

Przerwa na lunch

13:00-14:20

Sesja lunchowa firmy Stryker

Biologiczna fiksacja  zastosowanie Tritanium 3D (30 minut)

Gorące problemy chorób stawu biodrowego

 

Zespoły bólowe wychodzące z tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego –
bez i po implantacji endoprotezy 
– Jan Blacha

Konflikt udowo-panewkowy – co wiemy
w roku 2017? – Jarosław Czubak

Znaczenie kształtu trzpienia w aloplastyce bezcementowej stawu biodrowego
– Andrzej Bohatyrewicz

Dyskusja

14:20-14:40

Przyczyny naczyniowe bólów goleni u sportowców

Zbigniew Krasiński

14:40-17:00

Sesja III – Zmiany przeciążeniowe kończyn dolnych u biegaczy

14:40-15:00

Wprowadzenie

Jacek Kruczyński

15:00-15:30

Przeciążenia okolicy stawu kolanowego

Wojciech Widuchowski

15:30-16:00

Shin splints

Łukasz Paczesny

16:00-16:30

Zmiany zwyrodnieniowe ścięgna Achillesa

Bogusław Sadlik

16:30-17:00

Zmiany zwyrodnieniowe rozcięgna podeszwowego

Łukasz Kołodziej

17:00-17:15

Dyskusja

17:15-17:25

Uwagi końcowe i zakończenie Sympozjum – Jacek Kruczyński