Współczesne poglądy w ortopedii, traumatologii narządu ruchu i rehabilitacji
– co rezydent i specjalista wiedzieć powinni

24 listopada 2017 roku, Poznań

Rejestracja


24 listopada
2017 roku Zarejestruj się

kontakt


502 646 723


biuro@medisfera.pl

07:45-08:25

Rejestracja uczestników

08:25-08:30

Powitanie uczestników

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński

08:30-10:25

Sesja I – Kręgosłup

08:30-08:50

Strategia postępowania w leczeniu skoliozy

Jacek Kaczmarczyk

08:50-09:10

Skolioza neurogenna – co, kiedy, jak

Jacek Kaczmarczyk

09:10-09:30

Małoinwazyjne metody leczenia „choroby dyskowej” z zastosowaniem nukleoplastyki

Łukasz Kubaszewski

09:30-09:50

Endoprotezoplastyka krążka międzykręgowego

Franciszek Tobjasz

09:50-10:10

Balans strzałkowy kręgosłupa

Wojciech Jurasz

10:10-10:25

Dyskusja panelowa

10:25-10:55

Przerwa na kawę

10:55-11:20

Filozofia i alegoria ruchu

Julian Dutka

11:20-11:35

Infekcja po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Jak postępować? 

Jacek Kruczyński

11:35-13:05

Sesja II – Sesja partnerska z Polską Grupą AOTrauma

11:35-11:55

Ewolucja filozofii płyt blokowanych

Jarosław Brudnicki

11:55-12:15

Ewolucja filozofii gwoździ śródszpikowych

Paweł Ślęczka

12:15-12:35

Politrauma – zasady postępowania z pacjentem, strategia leczenia

Dariusz Larysz

12:35-13:05

Powikłania leczenia złamań – analiza przyczyn (z uwzględnieniem zasad AO) na podstawie przypadków

Jarosław Brudnicki, Dariusz Larysz, Paweł Ślęczka, Jacek Markuszewski

13:05-14:35

Przerwa na lunch

13:05-14:35

Sesja satelitarna firmy Stryker

Biologiczna fiksacja – zastosowanie Tritanium 3D (30 minut)

1. Technologia Tritanium 3D w endoprotezoplastyce – Małgorzata Sambor-Izraelowicz

2. Rewizja panewki – przywrócenie prawidłowej biomechaniki stawu – Waldemar Woźniak

3. Nowoczesne rozwiązania w rozległych ubytkach nasadowych i przynasadowych w TKR – Jacek Markuszewski

Gorące problemy chorób stawu biodrowego 

Zespoły bólowe wychodzące z tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego –
bez i po implantacji endoprotezy 
– Jan Blacha

Konflikt udowo-panewkowy – co wiemy
w roku 2017? – Jarosław Czubak

Znaczenie kształtu trzpienia w aloplastyce bezcementowej stawu biodrowego
– Andrzej Bohatyrewicz

13:05-14:35

WARSZTATY

Medicrea Sagittal Balance Course
CONTINUOUS IMPROVEMENT

14:35-14:55

Przyczyny naczyniowe bólów goleni u sportowców

Zbigniew Krasiński

14:55-17:20

Sesja III – Zmiany przeciążeniowe kończyn dolnych u biegaczy

14:55-15:15

Wprowadzenie. Czy kontuzje biegaczy dzisiaj i te w przeszłości są podobne

Łukasz Bartochowski

15:15-15:45

Przeciążenia okolicy stawu kolanowego

Wojciech Widuchowski / Szymon Gryckiewicz

15:45-16:15

Shin splints

Łukasz Paczesny / Szymon Gryckiewicz

16:15-16:45

Zmiany zwyrodnieniowe ścięgna Achillesa

Bogusław Sadlik / Szymon Gryckiewicz

16:45-17:15

Zmiany zwyrodnieniowe rozcięgna podeszwowego

Łukasz Kołodziej / Szymon Gryckiewicz

17:15-17:20

Dyskusja panelowa