Współczesne poglądy w ortopedii, traumatologii narządu ruchu i rehabilitacji
– co rezydent i specjalista wiedzieć powinni

24 listopada 2017 roku, Poznań

Rejestracja


24 listopada
2017 roku Zarejestruj się

kontakt


502 646 723


biuro@medisfera.pl

W sprawach naukowych:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński

Kierownik Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej
i Traumatologii
(Wydział Lekarski II)
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
61-545 Poznań

tel. 61 831 01 64
e-mail: ko3t@orsk.ump.edu.pl


Kontakt ze Sponsorami i Wystawcami:

Za kontakt ze sponsorami oraz wystawcami  odpowiedzialna jest firma

Medisfera Marcin Zabawa
tel. kom. 502 646 723 

e-mail: biuro@medisfera.pl