Współczesne poglądy w ortopedii, traumatologii narządu ruchu i rehabilitacji
– co rezydent i specjalista wiedzieć powinni

24 listopada 2017 roku, Poznań

Rejestracja


24 listopada
2017 roku Zarejestruj się

kontakt


502 646 723


biuro@medisfera.pl

Komitet Naukowy

Dr n. med. Łukasz Bartochowski – Poznań
Prof. dr hab. med. Jan Blacha Lublin, Olsztyn
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz – Szczecin
Dr n. med. Jarosław Brudnicki – Kraków
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak – Otwock
Prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan – Wrocław
Prof. dr hab. n. med. Julian Dutka – Kraków
Prof. dr hab. n. med. Maciej Głowacki – Poznań
Mgr Szymon Gryckiewicz – Toruń
Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak – Poznań
Dr n. med. Wojciech Jurasz – Poznań
Prof. dr hab. n. med. Jacek Kaczmarczyk – Poznań
Dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej – Szczecin
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki – Poznań
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński – Poznań
Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński – Poznań
Dr n. med. Łukasz Kubaszewski – Poznań
Dr n. med. Dariusz Larysz – Szczecin
Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk – Warszawa
Dr n. med. Jacek Markuszewski – Poznań
Dr n. med. Łukasz Paczesny – Toruń
Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski – Poznań
Dr n. med. Bogusław Sadlik – Bielsko-Biała
Prof. dr hab. n. med. Marek Synder – Łódź
Dr n. med. Paweł Ślęczka – Myślenice
Dr n. med. Franciszek Tobjasz – Poznań
Dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski, prof. WSF – Piekary Śląskie
Dr n. med. Waldemar Woźniak – Poznań